پیری تسریع شده

سندرمی به نام هاچینسون گلیفورد پروگریا شناخته شده است که افراد مبتلا به آن از بدو تولد قدم به مرحله ایی از پیری تسریع شده می گذارند. پروتئین لامین A یک پروتئین ساختاری در هسته است. که در سنتز DNA و RNA هسته ای درگیر می باشد. که خود از یک پیش ساز متصل به غشای هسته توسط یک آنزیم ساخته می شود. در این بیماران به علت اختلال در این واکنش آنزیمی لامین A غیر طبیعی ساخته شده و تجمع آن در هسته سبب تورم هسته و تغییر بیان ژن و تداخل با میتوز می گردد.

۱۳۹۳/۰۷/۰۶
fardislab.com
شرکت