نام:
ایمیل:
LangSelected
 
 

 مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس
کلینیکال - آناتومیکال -ژنتیک - غذا و دارو
En  |  فا
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
تبریک سال نو
#
بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه
آزمایشگاه مولکولی مرکزی فردیس
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
RightBanner
LeftBanner

ارگان

  نشانگر سرکوب کننده تومور

 نشانگر عمومی تومور 

محل تومور

نشانگر اختصاصی تومور

سرطان دستگاه گوارش

 ​

   CA72-4


 CA19-9   CEA

 

  Oesophagus

   SCC                CYFRA 21-1             CA 19-9         CEA

  Stomach

  Gastrine

  Liver

    AFP                                                     NSE

  Bile ducts

   CA 19-9                                              CEA

  Pancreas

 CA 19-9                           CEA                NSE

 Small intestine

  5-HIAA                           CEA                 CA19-9

  Colon ٔRectum

    CA242                          Kras                Braf

  Anus

   SCC                            CYFRA 21-1                                                

سرطان دستگاه زنانه

  CA72-4

 

  Breast

CA 15-3                         HER2               CEA  

  PR                                ER                    Ki67

  Ovary

 CA 125                          CA19-9           CEA

     AFP                             BHCG              

   HE4                                Inhibin(estradiol)

  Uterus(neck)

  SCC                          CA 125             CYFRA 12-1

  Endometrium

 CA 125                                                         CA19-9

سرطان دستگاه مردانه

 CA72-4

 

  Prostate

    PSA                                                    Free PSA

  Testis

  BHCG                                                   AFP

سرطان خون

 JAK2

  CML

  Mbcr-abl

  AML

   Kras

  lymphoma

  B2MG                                                     TK

سرطان دستگاه تنفسی

  CEA

  ENT

   SCC                                               CYFRA 21-1

  Lung

     NSE            CgA                 SCC            CYFRA21-1          

سرطان دستگاه ادراری

 CEA

  Renal

    NSE                                            B2M

سرطان غدد درون ریز

 

  Thyroid

   Calcitonin     TgS                 NSE                 Thyroglobulin


ساعت کار مرکز
روز های غیر تعطیل 7 صبح تا 19 

تماس با ما
آدرس : استان البرز، فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک 35
تلفکس  :                   5-36541900-026  
ایمیل :
 info@fardislab.com
 
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت  آزمایشگاه فردیس می باشد