نام:
ایمیل:
LangSelected
 
 

 مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس
کلینیکال - آناتومیکال -ژنتیک - غذا و دارو
En  |  فا
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
تبریک سال نو
#
بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه
آزمایشگاه مولکولی مرکزی فردیس
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
RightBanner
LeftBanner

      

       دکتر زهرا پاکزاد 


                           
                         

پست الکترونیکی: dr_zahrapakzad@yahoo.com     

*متخصص ژنتیک پزشکی
*دکترای ژنتیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس  
*دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان
*مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه فجر ساری  
*مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه مرکزی فردیس 

*دکتری حرفه ای رشته پزشکی سال 1384-1376، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

*عنوان پایان نامه: بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به دیسمنوره در سال 1383-84

*دکتری تخصصی رشته ژنتیک پزشکی سال 1393- 1388، دانشگاه تربیت مدرس

*عنوان رساله: بررسی تغییرات کروموزومی و مولکولی مول هیداتیفورم ناقص و کامل و شناسایی جهش در ژن NLRP7 در بیماران با مول هیداتیفورم راجعه

انتشارات و مقالات :

بررسی شیوع، میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به دیسمنوره، دکتر زهرا پناهنده، دکتر زهرا پاکزاد، دکتر روشن عاشوری، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 17،  شماره 66، صفحه 87 - 94 ، سال 1387.                                                                  ( ایندکس شده در ISC و Scopus )

Variable number tandem repeats (VNTR Genotyping) of hydatidiform mole in Iranian patients. Zahra Pakzad, Hossein Mozdarani, Narges Izadi-Mood, Shirin Niromanesh, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, Vol.6, No.4, 246-253, 2014. (indexed by ISI, pubmed, and …).

دوره های آموزشی:

کارگاه نقش اپی ژنتیک در سندرمهای ژنتیکی

دوره روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

شرکت در کارگاه روش تحقیق از دانشگاه علوم پزشکی گیلان- مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

دوره مدون رادیولوژی، سازمان نظام پزشکی

دوره مدون تغذیه، سازمان نظام پزشکی

دوره مدون طب کار، سازمان نظام پزشکی

دوره مدون طب ورزش، سازمان نظام پزشکی

کارگاه آشنایی با نرم افزار   Codon code aligner
    


 

 

ساعت کار مرکز
روز های غیر تعطیل 7 صبح تا 19 

تماس با ما
آدرس : استان البرز، فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک 35
تلفکس  :                   5-36541900-026  
ایمیل :
 info@fardislab.com
 
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت  آزمایشگاه فردیس می باشد