نام:
ایمیل:
LangSelected
 
 

 مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس
کلینیکال - آناتومیکال -ژنتیک - غذا و دارو
En  |  فا
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
تبریک سال نو
#
بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه
آزمایشگاه مولکولی مرکزی فردیس
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
RightBanner
LeftBanner

ایمونولوژی و سرولوژی   

 اسامي تستهاي قابل انجام در بخش ايمونولوژي و سرولوژي:

Tumor marker:
PSA  -   Free PSA   -   CEA   -   AFP   -   CA 15-3   -   CA19-9   -  CA125  -  CA242  - CA 72-4 - KRAS - BRAF - BRCA 1&2 
HER2 - NSE - CYFRA21-1 - B2 Microglobulin - JAK 2 - HE4 - Calcitonin - BhCG Free - Thyroglobulin
 
Hepatitis Panel:
HBs Ag    -   HBs Ab     -  HBe Ag    -  HBe Ab     -   HBc Ab    -    HBc IgM     -    HCV Ab  –  HDV Ab    -     HAV Total Ab  –HAV IgM Ab   –   HEV Ab

Complement System & Immunoglobulins:
C3   -   C4  -  CH50  -  C1 Inhibitor  –  Circulatory Immune Complex ( CIC)
IgM -  IgG  -  IgA  –  IgE  –  IgG subclasses

Auto Antibodies:
ANA  -  Anti dsDNA -  p-ANCA (Anti MPO)  –  c- ANCA(Anti PR3)  -  Anti Cardiolipin Ab ( ACA)  –  Anti Phospholipid Ab ( APA) - B2 Glycoprotein Ab  –  Anti Tissue Transglutaminase Ab ( Anti Ttg)   -  Anti Gliadin Ab (AGA )  -    Acetylcoline Receptor Ab(Ach Receptor Ab) FANA   –   ASMA  -  Liver – Kidney Microsomal Ab( LKM)  -    Anti Smith Ab ( Anti Sm)  –   RNP Ab  –   Jo-1 Ab  -  Scl- 70 Ab  -  SSA(Ro) Ab  -  SSB(La) Ab   -  GBM Ab   –  Anti Histone Ab   –  Anti Platelet Ab  –   Anti MCV   -ASCA IgG   –  ASCA IgA    -   Anti Cyclic Citrulinated Peptides ( Anti CCP)   -  Anti Centromer Ab -  Anti Parietal Ab


TORCH Syndrome & Other Infectious Diseases:
Toxoplasma   –   Rubella   –   CMV   –  HSV  –  EBV  –  HTLV   -  VZV  –  Chlamydia   –  Mycoplasma  –   Hydatid – Brucella  –  Mumps  –  Measles  –  Listeria  -  Syphlis  -  FTA  –  ABS  –  Amebias  –  Toxocara  -  Faciola  –  Kala- Azar – Pemphygus  -  Lyme(Borrelia) –  Helicobacter Pylori IgG / IgM/ IgA   - EBV  -  VCA IgG –  EBNA IgG  –TB IgG & IgA & IgM  -  Pemphygus Ab IgG   –  CMV Antigen PP6   –  Parvovirus (B19)Ab IgG & IgM  –   Leptospira Ab IgM & IgG
HIV Ab    –    HIV Ag (P24)    –    HTLV-I & II Ab
Calprotectin  in faeces - C.difficile toxin A/B in faeces - Helicobacter Pylori Ag in faeces 

HLA Typing:
HLA B5   –   HLA B7   –   HLA B8   –   HLA B27   -   HLA B51   -   HLA B52

Other:
Paul Bunel Davidson   –   Cold Agglutinin Cryoglobulin   -   a1Antitrypsin   -   b2 Microglobulin  - CSF IgG 
Serum Kappa Light Chain   – Urine Free Kappa Light Chain  -  Serum Lambda Light Chain   -  Urine Free Lambda Light Chain - 


Serology:

ASO   –   CRP  –   RF  –   High Sentetive CRP   –   Wright   –  Coombs Wright    - Direct Coombs   -   Indirect Coombs   -  Widal ( OA antigen)   -  Widal ( OB antigen)  -    Widal ( OD antigen)   -   a Widal ( HA ntigen)     -    Widal ( HB antigen)   Widal  ( HD antigen)   –   Panel Reactive Ab   -  2 Mercaptoethanol Reduction   -

 

 

ساعت کار مرکز
روز های غیر تعطیل 7 صبح تا 19 

تماس با ما
آدرس : استان البرز، فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک 35
تلفکس  :                   5-36541900-026  
ایمیل :
 info@fardislab.com
 
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت  آزمایشگاه فردیس می باشد