نام:
ایمیل:
LangSelected
 
 

 مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس
کلینیکال - آناتومیکال -ژنتیک - غذا و دارو
En  |  فا
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
تبریک سال نو
#
بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه
آزمایشگاه مولکولی مرکزی فردیس
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
RightBanner
LeftBanner

تشخيص مولكولي ( Molecular Diagnosis)   


Real Time PCR

آزمایش های PCR جهت بیماری های عفونی:

HBV DNA (qualitative & quantitative)

HCV  RIBA   &    HCV RNA (qualitative & quantitative)   &   HCV Genotyping  
 
HIV  RNA PCR (qualitative & quantitative)   &   HIV  Western Blot

HPV DNA PCR & HPV DNA genotyping

HDV   -   
HAV    -   HSV I /II    -   EBV    -    CMV   -   VZV  -   Toxo  -   TB -  HTLV -   Brucella -  H.Pylori 

Mycoplasma   -  Chlamydia   -   Neisseria  -    Legionella

آزمايش هاي PCR & Sequencing جهت بيماري هاي سرطاني (كولوركتال -تيروئيد -خون-پستان):

 K- RAS Mutation by PCR 
K- RAS (Codon 12,13) by Sequencing 
BRAF   Mutation  by  PCR

K- RAS (Codon 12,13,61) by Sequencin 
BRAF (Codon 600 and 464-469) by Sequencing
K- RAS (Codon 12,13,61) and BRAF (Codon 600 and 464-469)  by Sequencing
Pi3k ( Exon 9 and 20) by Sequencing 
EGFR Mutation by PCR 
EGFR( Exon 19,21) by Sequencing
EGFR( Exon 18,19,20,21) by Sequencing 
NRAS Mutation by PCR
C-Kit (Exon8)  by Sequencing 
C-Kit (Exon9 and 11)  by Sequencing 
C-Kit (Exon13 and 17)  by Sequencing
PDGFR(Exon 12 and 18) by Sequencing 
PDGFR(Exon 14) by Sequencing 
DYP by RFLP PCR

TYMS by PCR
UGT1A1 by Sequencing 
PTEN ( Exon 7,8,9 and 10) by Sequencing
JAK2-V617F  Mutation by  PCR
JAK2 (Exon 12)  by Sequencing 
MPL( Exone10) by Sequencing
MPL – W515K  and W515L Mutation by PCR 
NPM1 Mutation by PCR
NPM1 (Exon 12)  by Sequencing
FLT3 –ITD  Mutation by RFLP PCR 
BCR – ABL / T(9:22)P190 qualification  RT-PCR 
BCR – ABL / T(9:22)P210 qualification  RT-PCR
BCR – ABL / T(9:22)P230 qualification  RT-PCR
BCR – ABL quantification  RT-PCR
T(15:17)PMI-RARA  for  AML  quantification  RT-PCR
T(15:17)PMI-RARA  for  AML  qualification  RT-PCR
T(8:21) AML1 – ETO  for  AML  qualification  RT-PCR 
T(8:21) AML1 – ETO  for  AML  quantification  RT-PCR
T(12:21) TEL – Aml  for  AML  qualification  RT-PCR 
T(1:19) E2A-PBX1 for ALL  qualification  RT-PCR
T(4:11) MLL-AF4 for ALL qualification  RT-PCR 
13 q del CLL RT-PCR 
17 p del  CLL RT-PCR
11 q del ALL RT-PCR
12 Tri  CLL RT-PCR 

BRCA 1 Mutation  by PCR
BRCA 2 Mutation  by PCR 
Oncotype 21 gene by RT-PCR
C-Myc   by Amplified  qPCR
HER 2 Mutation by Amplified  qPCR

Thrombophilia Pannel:
1- Factor V(G1691A)- Leiden  PCR
2- Factor V(H1299R)- R2
3- Prothrombin G20210A Mutation by PCR
4- Factor XIII (V34L) Mutation by PCR
5- B Fibrinogen (- 455G>A)
6- PAI- 1 (4G/5G)
7- HPA1(a/b)
8- MTHFR(C677T) Mutation
9- MTHFR(A1298C) Mutation
10- ACE(I/D)
11- APOB( R3500Q)
12- APOE – Codon 112
13- APOE- Codon 158

ساعت کار مرکز
روز های غیر تعطیل 7 صبح تا 19 

تماس با ما
آدرس : استان البرز، فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک 35
تلفکس  :                   5-36541900-026  
ایمیل :
 info@fardislab.com
 
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت  آزمایشگاه فردیس می باشد