نام:
ایمیل:
LangSelected
 
 

 مجتمع آزمایشگاهی مرکزی فردیس
کلینیکال - آناتومیکال -ژنتیک - غذا و دارو
En  |  فا
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
تبریک سال نو
#
بیمه های طرف قرار داد آزمایشگاه
آزمایشگاه مولکولی مرکزی فردیس
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی
RightBanner
LeftBanner

هورمون

   اسامي تستهاي قابل انجام در بخش هورمون: 
   

Thyroid Function Test    -    TFT

T4  -  T3  -  T3 uptake  –   FTI  –  TSH  –  Free T4  -  Free T3

Thyroglubolin  (TG)  –  Anti Thyroglubolin (Anti TG)  -  Anti Thyroid Peroxidase  - Anti TPO

TRH - TSH Base & 0.5 hr , 1.0 hr after TRH Injection 

Polypeptid  &  Estroid Hormons

BHCG  & BHCG Titer  –  FSH  –  LH  –  GnRh Test Prolactin  -  DHEA-S  –  Estradiol E2  -  Testosterone & FreeTestosterone

Progesterone  - 17 OH Progesterone   -     Progesterone 19,21 th .day of cycle -  Macroprolactin

PTH  – ACTH  – Insulin  –  IGF-1   –  C-peptid  - Renin  – Aldosterone   -    Calcitonin  -     25-OH Vitamin D

   


Androstenedione  – Esteriol (E3) (Unconjugated Esteriol )Growth Hormone (GH)GH 20 min.after exercises

GH Stimulation Test with Clonidine      -      
GH Stimulation Test with L – Dopa + Propanolol

Serum Cortisol –Urine Free Cortisol (UFC)     -    Cortisol Dynamic Tests   SHBG

AMH (Anti Mullerian Hormon)

Triple Marker ( UE3 + B-Titer+ AFP)
Quad Marker ( Triple.M + Inhibin A)
Sequential Test ( Double.M + Quad.M) 

ساعت کار مرکز
روز های غیر تعطیل 7 صبح تا 19 

تماس با ما
آدرس : استان البرز، فردیس، فلکه دوم، خیابان پانزدهم، پلاک 35
تلفکس  :                   5-36541900-026  
ایمیل :
 info@fardislab.com
 
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت  آزمایشگاه فردیس می باشد